Zonnebloem

De Zonnebloem

Als vrijwilliger bij de Zonnebloem zet je je in voor Zonnebloem 1mensen met een lichamelijke beperking. Je kunt hen bijzondere momenten bezorgen. Met het doen van iets heel kleins kun je al veel betekenen voor iemand
anders. En dat kan op verschillende manieren.

De zonnebloem in Driene is een enthousiaste groep van 28 vrijwilligers die wat willen betekenen voor mensen in de wijk met beperkingen wat betreft de gezondheid en mobiliteit.

We werken samen met 5 afdelingen in Hengelo die worden geleid door een regio bestuur, dat weer staat onder het landelijk bestuur in  Breda.

Mensen met een beperking die denken deel uit te kunnen maken van onze vereniging kunnen zich melden bij: Dinie Nijhuis 0742911864

Aangezien we niet aan alle wensen kunnen voldoen zou het fijn zijn als er wat meer vrijwilligers zich zouden melden.

Naast bezoekweZonnebloem 2rk houden we twee keer per jaar binnen onze afdeling gezellige middagen bij het dienstencentrum van “t Swafert.

De zonnebloem is landelijk bekend om de goed verzorgde vakanties voor mensen met een lichamelijke handicap. Vanuit Hengelo worden elk jaar 3 vakanties georganiseerd meestal 2 in Nederland en 1 in het buitenland.