Ramen

Achter in de kerk in de doopkapel zien we in de glas-in-lood ramen de Doop van Christus afgebeeld met daaromheen Christus in de woestijn, met verschillende bekoringen.

In de Mariakapel is in het raam een grote bloem te zien met drie medaillons: de boodschap aan Maria, het bezoek aan Elisabeth en de kroning van Maria.

Alle fraaie glas-in-lood ramen werden eveneens door Eugen Keller ontworpen. Links van het altaar zien we de symbolen van geloof, hoop en liefde en daaronder de symbolen van de Eucharistie. Rechts is een raam met beelden die verband houden met het lijden van Christus.