Opbaring in Maria-kapel

Opbaring in de Mariakapel

De Raphaël/Exodus kerk biedt de mogelijkheid om het lichaam van de overledene op te baren in de Mariakapel. Na de avondwake kan er dan afscheid worden genomen. Als er geen avondwake is kan dit afscheid plaats vinden voorafgaande aan de uitvaartviering. Daarna kan de kist de kerk worden binnen gedragen voor de afsluitende plechtigheid.

Website Raph-Ex022