NAW secretariaat

Pastoraal Centrum                  Mozartlaan 139a 7557 DN Hengelo tel:074-2917900

Secretariaat  open:                  dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur

Bij ziekenhuisopname            Doorgeven aan secretariaat.

Kerkbijdrage:                           Postgiro: NL34 INGB 0000 9944 34  of  bankrek:NL85 RABO 0327 5171 82

Nieuwsbrief:                             Kopij inzenden 10 dagen voor verschijnen

E-mail:                                       secretariaat@raphael-exodus.nl

Website                                      https://www.raphael-exodus.nl