Lief en Leed in Geloofsgemeenschap

Hierin komen de diverse berichten over doop, overlijden e.d.

Op 13 november is Jo Rikhof- Souverijn overleden. Zij is 96 jaar oud geworden.

Op donderdag 19 november is de uitvaartviering om 11.45 uur waarna de crematie zal plaatshebben in Oldenzaal.

Bidden wij voor haar en voor hen die haar moeten missen.

.

 

 

KLOKLUIDEN

Wanneer iemand in onze geloofsgemeenschap is overleden wordt om 11.00 uur ‘s morgens de klok geluid. Als alle gegevens op tijd binnen zijn kunt u op deze site lezen omwie het gaat en wanneer de vieringen zijn.

 

ZIEKENBEZOEK

De leden van de werkgroep ziekenbezoek gaan regelmatig op bezoek bij zieken van onze geloofsgemeenschap. Wekelijks gaan ze langs als bekend is dat er iemand in het ziekenhuis ligt, in Hengelo en ook in Almelo. Mensen in verpleeginstellingen ontvangen regelmatig bezoek vanuit onze geloofsgemeenschap en natuurlijk worden ook de zieken thuis bezocht. Nog te vaak horen we echter bij toeval, dat er iemand ziek is, of in het ziekenhuis gelegen heeft. Achteraf blijkt dan, dat niemand er aan gedacht heeft om het door te geven, terwijl bezoek vanuit de geloofsgemeenschap wel gewenst was. Vaak denken familieleden niet aan deze mogelijkheid. Wij zouden het daarom erg fijn vinden als u aan het secretariaat zou willen doorgeven als er iemand ziek is. Beter een bericht teveel dan een bezoek te weinig!

Ook graag bericht als iemand in een andere instelling is opgenomen. tel. 2917900, di. t/m vr. 9.30-12.00u.

De werkgroep Ziekenbezoek Raphaël/Exodus.