Kruisweg

Kruisweg

Tot 2009 bezat de kerk geen officiele kruisweg. In het kader van het 50 jarig bestaan van het gebouw werd er een inzameling gehouden in de gemeenschap. Dat had tot resultaat dat een nieuwe kruisweg kon worden aangeschaft. Deze is vervaardigd in het kunstatelier van de firma Slabbinck in Brugge. Tijdens de pontificale Hoogmis t.g.v. het jubileum in 2009 werd deze kruisweg door kardinaal Simonis ingezegend. De vormgeving is aangepast aan de vorm van de koepel en vormt een cirkel met zuiltjes binnen de zuilen waarop de koepel rust. Zo maakt men al biddend een rondgang langs de kruisweg. Zo ontstond een harmonisch geheel met de andere monumentale kunstvoorwerpen binnen het gebouw.

 

Hieronder vindt u de kruisweggebeden zoals die in het boekje in de kerk staan. De kruiswegstaties staan daar bij afgebeeld.

Klik op onderstaande link.

Kruisweg RE
 

kruisweg