Geloofsgemeenschap

 

Een geloofsgemeenschap of religieuze gemeenschap is een verzameling mensen, die dezelfde religie aanhangen of de organisatie daarvan. Dit kan op allerlei niveaus zijn: van plaatselijk ( een gemeente) tot (inter)nationaal ( bijvoorbeeld een kerk).

Kleinere geloofsgemeenschappen kunnen dus deel uit maken van grote, zelfs mondiale gemeenschappen. De term kan voor alle religies worden gebruikt en is dus niet gebonden aan het christendom.