Gebouw

Sinds 1 januari 2010 is de vroegere Raphaël-Exodus parochie samen met alle andere stadsparochies opgegaan in de parochie: ‘De Goede Herder Hengelo’

 

De voormalige Raphaël-Exodus parochie bestond sinds 8 mei 1978. In een brief van die datum geeft de toenmalige kardinaal J.Willebrands zijn goedkeuring aan een gecombineerde parochievergadering.

 

Voor die tijd waren er twee aparte parochies: de Raphaël (1959) met een eigen kerk en de Exodus (1972) met een noodgebouw.

Vanaf 1978 is er één kerkgebouw met bijbehorend Pastoraal Centrum. Dit gebouw, op de hoek van de Mozartlaan en de J.Haydnlaan is door Kardinaal Alfrink op 12 juli 1959 ingewijd.

De bouwpastoor was pastoor A. de Mey

Onder de kerk bevindt zich een ‘crypte’. Dit is een ruimte die gebruikt wordt voor vieringen met kleine groepen. De ingang is aan de Mozartlaan.

 

In 1990-1991 kreeg de kerk ‘een grote beurt’, dankzij hulp van veel vrijwilligers en vrijwilligsters. Bij deze renovatie werden de processiegangen afgesloten en omgevormd tot ruimte voor de jeugd (de Wolfgang), bergruimte en een ontmoetingsplek voor na de vieringen.

Op deze manier kunnen kerk en bijgebouwen in een veranderende tijd beantwoorden aan hun bedoeling: het hart van een levende gemeenschap.

 

Aan de zijkant van het gebouw, bij de klokkentoren, is de Mariakapel. In dit stiltecentrum kan men binnen lopen voor een persoonlijk gebed of een moment van bezinning.

In deze ruimte hangen ook de gedachteniskruisjes van de overledenen. Zo blijven we de namen van onze doden gedenken.

De kruisjes hangen er van de dag van de uitvaart tot de eerste jaargedachtenis. Dan worden ze naar de nabestaanden gebracht.

Het kerkgebouw is alleen vóór en na de viering geopend. De Mariakapel is van maandag t/m vrijdag open van 9.30 tot 12 uur en ook vóór en na de viering.

 

Architect van de kerk is H. van Wissen uit Groningen, een van de bekendste kerkenbouwers van na de oorlog. Het dak van de kerk heeft een doorsnee van 31 meter. Het wordt gedragen door een betonbalk van 100 strekkende meters, die weer rust op 8 betonnen kolommen.

 

Op de achterwand van het priesterkoor is een groot fresco van Eugen Keller uit Koblenz. Deze muurschildering is gemaakt in natte kalk.

Het stelt het visioen voor dat de apostel Johannes had toen hij gevangen zat op het eiland Pathmos. Het wijst op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en op de overwinning van het Lam. Engelen dienen en bejubelen het Lam. Zij blazen op de bazuin en roepen de mensheid op voor het oordeel. De vier levende wezens aan de linkerkant verkondigen de Blijde Boodschap. Ze zijn de tegenpolen van de vier ruiters van nood en dood aan de rechterkant (Openb.6).

We zien het boek met de zeven zegels waarin Gods besluiten over de toekomst van de mensheid verborgen zijn. Van het altaar stroomt het bloed van het Lam als een stroom van levend water. Aan de oever staat de kruisboom die bloeit en steeds weer nieuwe vruchten draagt.

 

Achter in de kerk in de doopkapel zien we in de glas-in-lood ramen de Doop van Christus afgebeeld met daaromheen Christus in de woestijn, met verschillende bekoringen.

In de Mariakapel is in het raam een grote bloem te zien met drie medaillons: de boodschap aan Maria, het bezoek aan Elisabeth en de kroning van Maria.

Alle fraaie glas-in-lood ramen werden eveneens door Eugen Keller ontworpen. Links van het altaar zien we de symbolen van geloof, hoop en liefde en daaronder de symbolen van de Eucharistie. Rechts is een raam met beelden die verband houden met het lijden van Christus.