Fresco

Op de achterwand van het priesterkoor is een groot fresco van Eugen Keller uit Koblenz. Deze muurschildering is gemaakt in natte kalk.

Het stelt het visioen voor dat de apostel Johannes had toen hij gevangen zat op het eiland Pathmos. Het wijst op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en op de overwinning van het Lam. Engelen dienen en bejubelen het Lam. Zij blazen op de bazuin en roepen de mensheid op voor het oordeel. De vier levende wezens aan de linkerkant verkondigen de Blijde Boodschap. Ze zijn de tegenpolen van de vier ruiters van nood en dood aan de rechterkant (Openb.6).

We zien het boek met de zeven zegels waarin Gods besluiten over de toekomst van de mensheid verborgen zijn. Van het altaar stroomt het bloed van het Lam als een stroom van levend water. Aan de oever staat de kruisboom die bloeit en steeds weer nieuwe vruchten draagt.