Doop

Doop

De voorbereiding op het H. Doopsel gebeurt voor alle geloofsgemeenschappen vanuit de parochie De Goede Herder. Zie daar voor meer informatie.

Contactpersoon van onze geloofsgemeenschap:

Mevr. R. Bruens-Hoitink

Zwavertsweg 209

7552 MJ Hengelo

Tel.:2912954

Website Raph-Ex016