Diaconie

De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het ‘maatschappelijk werk’ van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek – maar niet uitsluitend – verantwoordelijk is voor het diaconale werk.

Diaconie in de rooms-katholieke Kerk

In de Katholieke Kerk wordt de zorg aan hulpbehoevenden niet langer waargenomen door de gewijde diakens. Het liefdadigheidswerk in de plaatselijke parochies, dat lang vooral in handen was van vrouwelijke en mannelijke kloosterorden, is aan het eind van de 20e eeuw voor een belangrijk deel overgenomen door leken.

In onze geloofsgemeenschap:

Voorzitter Diaconaal Beraad A. Platvoet P.C. Hooftlaan 32 7552 HG 2912409
Caritas J. Jansen Anninksweg 37 7559 WR 2424198
Ziekenbezoek I. Woertman Staringstraat 18 7552 LA 2910004
Verliezen verwerken S. Eyssink Theo van Loonstraat 24 7552 GN
Ouderenpastoraat R. Bemmel van Jan Luikenstraat 60 7552 XL 2428335
M.O.V. A. Nijhuis H.C.Pootstraat 94 7552 WP 2911721
Zonnebloem D. Nijhuis Swafert 3017 7552 ZG 2911864