Diaconie-Ouderenpastoraat

Geloofsgemeenschap Raphaël-Exodus

Het komt er niet op aan hoe oud je bent,
maar hoe je oud bent.
De oude dag is een gave en ook een opgave.
Hij is een zegen die je dankbaar moet aanvaarden,
en een last die je dapper zult moeten dragen.
Daarom moet je het oud zijn niet aanvaarden
als iets waar toch niet aan te ontkomen is,
maar als iets wat je geschonken wordt
en waar je iets mee kunt doen

De Raphaël-Exodus Geloofsgemeenschap
heeft het hoogste percentage ouderen van de Goede Herder parochie. Dit komt o.a. doordat zich in ons stadsdeel een aantal ouderencomplexen bevindt zoals ’t Swafert, Humanitas, de Korenbuurt, ‘t Gerbrand en de Spiegelflat.

Het seniorenpastoraat heeft als doel:
• Ouderen laten weten dat we er voor hen willen zijn.
• Informatie geven over de geloofsgemeenschap.
• indien gewenst bezoek van een lid van de werkgroep.
• In gesprek gaan over wat de oudere zelf bezighoudt, over ouder worden, over geloof en zingeving.
• eventueel doorverwijzen naar andere werkgroepen.

Werkwijze werkgroep
Mensen van 80 jaar en ouder, die geen bezoek ontvangen via de werkgroepen Ziekenbezoek, Verliezen Verwerken of de Zonnebloem, worden per brief benaderd. In die brief wordt bezoek aangeboden van iemand van de werkgroep en wordt het doel van het bezoek duidelijk gemaakt.
Daarna neemt iemand van het Seniorenpastoraat contact op met de vraag of bezoek vanuit de R/E op prijs gesteld wordt. Indien gewenst wordt er dan een afspraak gemaakt.
Ook komen er af en toe namen binnen via werkgroepen, de wijkcontactpersonen of andere vrijwilligers. In de praktijk melden mensen zich niet of nauwelijks zelf aan als er behoefte is aan een gesprek.

De werkgroep seniorenpastoraat is bereikbaar:
dinsdag t/m vrijdag  tussen 9.30-12.00u.
via het secretariaat van de Geloofsgemeenschap Raphaël-Exodus
Mozartlaan 139a, 7557 DN, Hengelo tel: 074-2917900