Caritas

Carias ( van het Latijn carus=duur, dierbaar, ten onrechte wel in verband gebracht met het Griekse Charis= genade) of liefdadigheid is het plegen van de daad van liefde en barmhartigheid.

Men kan caritas verrichten in materiële en immateriële zin. Het geven van geld of het geven van kleding aan goede doelen zijn voorbeelden van caritas in materiële zin. Het doen van vrijwilligers werk is een vorm van caritas in immateriële zin.

Contactpersoon: J.Jansen Anninksweg 3 7559 WR Hengelo tel: 2424198