Belangrijke gebeurtenissen

logo

Per 1 oktober 2015 is het kerkgebouw  door het parochiebestuur van De Goede Herder verkocht aan de geloofsgemeenschap van de Chaldeeuwse St. Thomasparochie.

Zij houden geregeld hun diensten op zondag.

Wij kunnen op zaterdag de kerk van hen huren. Dat doen we dus ook. Dat betekent dat er voor ons niet veel verandert.