Avondwake

 Vieringen rond een Overlijden

 

Van vroeger uit waren we gewend dat de viering bij een overlijden voor iedereen hetzelfde was en dat er aan de vooravond van de uitvaart samen werd gebeden.

Maar doordat er zoveel is veranderd in het denken over en het beleven van het geloof, is dat ene model niet altijd meer voor iedereen van toepassing. Het beleid is om diezelfde reden veranderd.

Er wordt voor gepleit om in overleg met alle betrokkenen, te komen tot een passende viering rond het afscheid van een dierbare.

Ook het toenemend tekort aan pastores vraagt om een ander beleid.

Vandaar dat het bisdom ervoor heeft gezorgd dat parochianen worden opgeleid om voor te gaan bij een uitvaart.

 

In onze geloofsgemeenschap worden de vieringen verzorgd door leden van de Avondwake – en Uitvaartgroep. De volgende vieringen zijn mogelijk:

 

  1. Avondwake aan de vooravond van de Uitvaart 

De begintijd is als regel om 19.00 uur.IMG_0459

Er is een organist en een koorgroep aanwezig.

 

       Op de dag van de Uitvaart:

 

 

  1. Woord en Communieviering Voorgangers zijn leden van de

werkgroep.

Organist en koorgroep aanwezig.

 

  1. Viering van woord en gebed (zonder communie)

Voorgangers zijn leden van de werkgroep

Organist en koorgroep aanwezig

4. Afscheidsviering Voorgangers zijn leden van de werkgroep

Organist en koorgroep, als men dat wenst

Deze viering kan ook gehouden worden in

aula van kerkhof of crematorium

N.B. Deze viering is liturgisch wat eenvoudiger. Mensen voelen zich gelovig, maar zijn  wat minder ‘kerks’ en vragen dan om een minder hoogkerkelijke plechtigheid.

Bij alle drie modellen van de Uitvaartviering is er van te voren overleg met de familie en wordt samen met hen een keuze gemaakt. U zult begrijpen dat – afhankelijk van het soort viering – teksten en gezangen meer of minder liturgisch gebonden zijn. Elk type viering heeft zijn eigen kerkelijke richtlijnen. Daaraan wordt de persoonlijke inbreng aangepast.

 

De afsluiting op het kerkhof of in het crematorium

Deze wordt verzorgd door de leden van de werkgroep die in de Uitvaartviering zijn voor gegaan. Met de familie wordt van tevoren overlegd welke persoonlijke inbreng zij rond het graf of in de aula van het crematorium willen hebben.