Artikelen Weekendbrief

LAATSTE NIEUWS RONDOM COVID-19

ALLERZIELEN – MAANDAG 2 NOVEMBER

MET BETREKKING TOT MAANDAG 2 NOVEMBER ALLERZIELEN, IS HET VOLGENDE BESLUIT GENOMEN:

ER ZULLEN GEEN LITURGISCHE VIERINGEN PLAATS VINDEN.
OP DIT MOMENT IS NOG NIET BEKEND WAT EN HOE DE WERKGROEPEN VAN UITVAARTEN ALS ALTERNATIEF ZULLEN AANBIEDEN.
NADER BERICHT VOLGT.

VOORLOPIG BESLUIT AANGAANDE VIERINGEN

In Geen categorie

 0

 

Met ingang van dinsdag 13 oktober zullen de doordeweekse vieringen weer van start gaan, met een maximaal aantal bezoekers van 30.

Daarvoor is geen voorafgaande registratie vereist. Tijdens de gehele viering wordt een mond-neuskapje gedragen en zijn alle overige hygiëne maatregelen van toepassing.

Het mondkapje mag alleen bij de communiegang verwijderd worden met inachtneming van de 1,5 meter en hygiëne regel.
Daarna wordt het mondkapje weer opgezet.

Door de week zullen op woensdagavond (met publiek) en donderdagavond (zonder publiek) de Eucharistievieringen vanuit Delden via de Kerkomroep te beluisteren zijn. De viering van de donderdagavond is niet publiekelijk toegankelijk.

Na 23 oktober, zullen door de week, de Eucharistievieringen vervangen worden door Woord- en Communievieringen. Leden van het pastorale team zullen hierin voorgaan. Ook hier geldt het dragen van mond-neuskapjes en de hygiënische maatregelen.

Dit zal worden gecontinueerd tot het moment dat pastoor Oortman afscheid genomen heeft.

De weekendvieringen zullen met ingang van het komende weekend 17 – 18 oktober weer doorgang vinden, volgens het pastorale rooster, met uitzondering van het weekend  24 – 25 oktober a.s.

Betreffende dit afscheids-weekend zullen wij in de loop van de week u nog nader berichten.

Voor de weekendvieringen is een voorafgaande aanmelding verplicht.
Aanmelding is alléén mogelijk via MEEVIEREN.NL

Let wel: gezien het geringe aantal mensen dat kan deelnemen, willen wij u dringend verzoeken om aan parochianen duidelijk te maken dat ieder weekend een viering bezoeken niet tot de mogelijkheden behoort, geef ook anderen de ruimte om deel te nemen aan de vieringen.
Wees in die zin solidair met elkaar en houdt rekening met elkaar.

Tijdens de gehele Eucharistieviering, Woord- en Communieviering en gebedsviering wordt een mond-neuskapje gedragen en zijn alle overige hygiëne maatregelen van toepassing.
Het mondkapje mag alleen bij de communiegang verwijderd worden. Daarna wordt het mondkapje weer opgezet.

De weekendvieringen blijven voorlopig zoals ze gepland zijn, alleen pastoraal werkers kunnen voorgaan in Woord- en Communievieringen, de vieringen waarin vrijwilligers voorgaan blijven gebedsvieringen.

Voorlopig zal de viering op  zondagmorgen 09.30 uur gestreamd blijven vanuit Delden.
Deze viering zal zonder publiek zijn en kunt u volgen via het YouTube kanaal van RK Twente Zuid – klik hier

Met vriendelijke groet, namens de besturen en het pastorale team

 

Marc Oortman, Pastoor.

VOORLOPIG BESLUIT AANGAANDE VIERINGEN

Met ingang van dinsdag 13 oktober zullen de doordeweekse vieringen weer van start gaan, met een maximaal aantal bezoekers van 30.

Daarvoor is geen voorafgaande registratie vereist. Tijdens de gehele viering wordt een mond-neuskapje gedragen en zijn alle overige hygiëne maatregelen van toepassing.

Het mondkapje mag alleen bij de communiegang verwijderd worden met inachtneming van de 1,5 meter en hygiëne regel.
Daarna wordt het mondkapje weer opgezet.

Door de week zullen op woensdagavond (met publiek) en donderdagavond (zonder publiek) de Eucharistievieringen vanuit Delden via de Kerkomroep te beluisteren zijn. De viering van de donderdagavond is niet publiekelijk toegankelijk.

Na 23 oktober, zullen door de week, de Eucharistievieringen vervangen worden door Woord- en Communievieringen. Leden van het pastorale team zullen hierin voorgaan. Ook hier geldt het dragen van mond-neuskapjes en de hygiënische maatregelen.

Dit zal worden gecontinueerd tot het moment dat pastoor Oortman afscheid genomen heeft.

De weekendvieringen zullen met ingang van het komende weekend 17 – 18 oktober weer doorgang vinden, volgens het pastorale rooster, met uitzondering van het weekend  24 – 25 oktober a.s.

Betreffende dit afscheids-weekend zullen wij in de loop van de week u nog nader berichten.

Voor de weekendvieringen is een voorafgaande aanmelding verplicht.
Aanmelding is alléén mogelijk via MEEVIEREN.NL

Let wel: gezien het geringe aantal mensen dat kan deelnemen, willen wij u dringend verzoeken om aan parochianen duidelijk te maken dat ieder weekend een viering bezoeken niet tot de mogelijkheden behoort, geef ook anderen de ruimte om deel te nemen aan de vieringen.
Wees in die zin solidair met elkaar en houdt rekening met elkaar.

Tijdens de gehele Eucharistieviering, Woord- en Communieviering en gebedsviering wordt een mond-neuskapje gedragen en zijn alle overige hygiëne maatregelen van toepassing.
Het mondkapje mag alleen bij de communiegang verwijderd worden. Daarna wordt het mondkapje weer opgezet.

De weekendvieringen blijven voorlopig zoals ze gepland zijn, alleen pastoraal werkers kunnen voorgaan in Woord- en Communievieringen, de vieringen waarin vrijwilligers voorgaan blijven gebedsvieringen.

Voorlopig zal de viering op  zondagmorgen 09.30 uur gestreamd blijven vanuit Delden.
Deze viering zal zonder publiek zijn en kunt u volgen via het YouTube kanaal van RK Twente Zuid – klik hier

Met vriendelijke groet, namens de besturen en het pastorale team

 

Marc Oortman, Pastoor.

VOORLOPIG BESLUIT AANGAANDE VIERINGEN

Met ingang van dinsdag 13 oktober zullen de doordeweekse vieringen weer van start gaan, met een maximaal aantal bezoekers van 30.

Daarvoor is geen voorafgaande registratie vereist. Tijdens de gehele viering wordt een mond-neuskapje gedragen en zijn alle overige hygiëne maatregelen van toepassing.

Het mondkapje mag alleen bij de communiegang verwijderd worden met inachtneming van de 1,5 meter en hygiëne regel.
Daarna wordt het mondkapje weer opgezet.

Door de week zullen op woensdagavond (met publiek) en donderdagavond (zonder publiek) de Eucharistievieringen vanuit Delden via de Kerkomroep te beluisteren zijn. De viering van de donderdagavond is niet publiekelijk toegankelijk.

Na 23 oktober, zullen door de week, de Eucharistievieringen vervangen worden door Woord- en Communievieringen. Leden van het pastorale team zullen hierin voorgaan. Ook hier geldt het dragen van mond-neuskapjes en de hygiënische maatregelen.

Dit zal worden gecontinueerd tot het moment dat pastoor Oortman afscheid genomen heeft.

De weekendvieringen zullen met ingang van het komende weekend 17 – 18 oktober weer doorgang vinden, volgens het pastorale rooster, met uitzondering van het weekend  24 – 25 oktober a.s.

Betreffende dit afscheids-weekend zullen wij in de loop van de week u nog nader berichten.

Voor de weekendvieringen is een voorafgaande aanmelding verplicht.
Aanmelding is alléén mogelijk via MEEVIEREN.NL

Let wel: gezien het geringe aantal mensen dat kan deelnemen, willen wij u dringend verzoeken om aan parochianen duidelijk te maken dat ieder weekend een viering bezoeken niet tot de mogelijkheden behoort, geef ook anderen de ruimte om deel te nemen aan de vieringen.
Wees in die zin solidair met elkaar en houdt rekening met elkaar.

Tijdens de gehele Eucharistieviering, Woord- en Communieviering en gebedsviering wordt een mond-neuskapje gedragen en zijn alle overige hygiëne maatregelen van toepassing.
Het mondkapje mag alleen bij de communiegang verwijderd worden. Daarna wordt het mondkapje weer opgezet.

De weekendvieringen blijven voorlopig zoals ze gepland zijn, alleen pastoraal werkers kunnen voorgaan in Woord- en Communievieringen, de vieringen waarin vrijwilligers voorgaan blijven gebedsvieringen.

Voorlopig zal de viering op  zondagmorgen 09.30 uur gestreamd blijven vanuit Delden.
Deze viering zal zonder publiek zijn en kunt u volgen via het YouTube kanaal van RK Twente Zuid – klik hier

Met vriendelijke groet, namens de besturen en het pastorale team

 

Marc Oortman, Pastoor.

 

MONDKAPJES IN ONZE KERKGEBOUWEN

Beste parochianen,

Op woensdag 30 september is besloten om in publieke ruimtes mondkapjes te dragen. Parochie De Goede Herder sluit zich hierbij aan. Het pastorale team en bestuur vraagt u dan ook vriendelijk en dringend om bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen, en ook zo dat uw neus bedekt is. Als u op uw plaats zit, kunt u deze af doen.

Bij eventuele communiegang hoeft u geen mondkapje te dragen, daarbij moet iedereen zich wel aan de 1,5 meter regel en de hygiëneregels houden.

Wij doen er alles aan om samen te kunnen blijven vieren in onze kerken. Wij hopen  dat u dat ook doet en wij op deze manier een eventuele sluiting van kerken voor kunnen blijven.

Pastoraal team en bestuur Parochie De Goede Herder

 

VAN ‘SAMEN-WERKEN’ GROEIEN NAAR ‘SAMEN-VOEGEN’
TWEE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN SAMEN IN DE BETHELKERK
GEZAMENLIJKE NIEUWSBRIEF VOOR DE PERIODE VAN 5 T/M 19 SEPTEMBER 2020
SAMEN VERDER, EEN NIEUWE GEMEENSCHAP, EEN ANDERE NIEUWSBRIEF

Voor veel mensen van de Raphaël-Exodus is de ‘digitale Nieuwsbrief’ een bekend verschijnsel. Dit keer ontvangen ook de mensen van de Moeder Teresa deze eerste gezamenlijke Nieuwsbrief.
Vanaf 1 september gaan we samen op weg en is de Bethelkerk ons gezamenlijke kerkgebouw.
Zondag 6 september is onze eerste gezamenlijke viering, een bijzondere viering, waarin dit samengaan ook extra aandacht krijgt. Zo worden de kruisjes van de overledenen van beide geloofsgemeenschappen nu samen op het bord gehangen.
Voor deze eerste viering samen zijn er veel intenties. Ook deze mensen verdienen een plek in de nieuwe gemeenschap. Wat betreft koren en koffiedrinken houden we ons aan de regels die gelden binnen De Goede Herder Parochie
Een nieuwe gemeenschap
Natuurlijk had elke geloofsgemeenschap zijn eigen gewoontes en zullen we aan elkaar moeten wennen.
Er is door de pastoraatsgroepen en locatieraden al veel overleg gevoerd en ook wordt er overlegd door werkgroepen die op hetzelfde vlak actief zijn. Zo zijn donderdagmorgen de werkgroep voorgangers en de werkgroep avondwake/uitvaart bijeen geweest. Er waren veel overeenkomsten en de verschillen zullen gaandeweg ook worden opgelost. Eind september komen deze werkgroepen weer bij elkaar om inhoudelijk alles te bespreken. Zoals bij alle werkgroepen was het bij de eerste bijeenkomst vooral kennismaken met elkaar en met elkaars werkwijze.
Gezamenlijke Nieuwsbrief
Via de nieuwsbrief gaan we proberen om elkaar te informeren, gewoontes uit te leggen en u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. U krijgt de mail vanaf de geloofsgemeenschap waar u geregistreerd staat.

DE GEZAMENLIJKE NIEUWSBRIEF, OOK AANMELDEN?
Deze nieuwsbrief is belangrijk om snel berichten door te geven en verschijnt tweemaal per maand.
Als u ook onze Gezamenlijke Nieuwsbrief met actuele informatie digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap.
Als digitaal niet mogelijk is, kunt u deze nieuwsbrief ook per post ontvangen. Neem dan contact op via
06-22488909. Als u iemand kent die geïnteresseerd is, geef dat dan aan ons door.

BEREIKBAARHEID VAN HET SECRETARIAAT BERFLOPLEIN 18
Het secretariaat is deze maand nog gesloten. Voorlopig zijn we voor minder dringende zaken, alleen via de e-mailadressen van beide geloofsgemeenschappen te bereiken: secretariaat@raphael-exodus.nl of info@moederteresakerk.nl
Bij overlijden of voor dringende zaken blijven de 06-nummers van beide geloofsgemeenschappen in ieder geval nog tot 1 oktober in stand. RAEX: 06-868 781 59, MT: 06-571 192 53.
Bij pastorale nood of ziekenzalving bel 06-23254488, het noodnummer van het pastoraal team.

VIERINGEN IN DE BETHELKERK
De komende gebedsvieringen in de Bethelkerk zijn: zondag 6 september om 11.00 uur (C. Timmerman)
en zaterdag 19 september om 19.00 uur (werkgroep). Vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Aanmelden kan op de vrijdag voorafgaand aan de viering tussen 9.30 en 12.00 uur op het telefoonnummer (074) 291 30 09 of digitaal via www.meevieren.nl vanaf twee weken vóór de viering.
Meer informatie over de gang van zaken in de Bethelkerk vindt u op de Kerkpagina van de Moeder Teresa in de laatste Samenloop.

OPGEVEN INTENTIES
U kunt uw intenties opgeven aan ons secretariaat, liefst per mail. Als dat niet mogelijk is kan het tot
1 oktober ook telefonisch aan Han Coonen via: 06-22488909. Als u wilt dat uw intenties voorgelezen worden in de vieringen vanuit Delden graag wel uiterlijk dinsdagavond. Zo kunnen ze dan ook opgenomen worden in de Digitale Nieuwsbrief.
Uw bijdrage à € 10,00 voor de intenties kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw geloofsgemeenschap.
VOORLEZEN VAN DE INTENTIES IS BELANGRIJK
We horen dat mensen, die zelf niet naar de kerk kunnen komen, het fijn vinden om de door hen opgegeven intenties te kunnen horen in de viering die zij volgen via de kerkomroep of YouTube.
Als u dat wilt worden uw intenties ook in september en oktober voorgelezen in de kerk in Delden.
In de Bethelkerk zijn er in september en oktober alleen vieringen in het eerste en het derde weekend van de maand. In die vieringen worden dan de intenties van dat weekend voorgelezen.

OVERLEDEN:
Op dinsdag 25 augustus is Jos Roozeboom overleden. Hij was gehuwd met Clara Roozeboom-van de Wal en is 76 jaar geworden. Op 31 augustus was de crematie in besloten kring.
Bidden wij voor de overledene en voor hen die hem moeten missen.

INTENTIES VOOR DE KOMENDE TWEE WEKEN
6 sept: Jos Roozeboom, Truus Altink-Hoveling, Gerard Westerhof, Ben en Willy van Ligten, overl. familie Nijman-Schmacks, Pastor Frans Weghorst en huisgenote Lucie Schouten, Ben en Betsie Geerdink, Pierre Coonen, Jan en Bets Breukel, Willem Lindeman en overl. famlie, Gerrit en Siny Poorthuis
13 sept: Truus Altink-Hoveling, Gerard Westerhof, Ben en Willy van Ligten

VIERINGEN IN CORONATIJD
Het uitzenden van de vieringen vanuit de H. Blasius in Delden gaat in ieder geval ook in september en oktober gewoon door. De vieringen zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl . De vieringen op zondag om 9.30 uur zijn via YouTube ook met beeld te volgen via Livestream, RK Twente Zuid.

NIEUWE START CURSUS: ‘VOORGAAN IN AFSCHEIDSVIERINGEN NA OVERLIJDEN’
Een aanbod vanuit de parochie De Goede Herder
Door de uitbraak van de corona waren we genoodzaakt om de cursus stop te zetten in maart.
Nu we weten om te gaan met de regels en deze ook weten na te leven, gaan we de cursus voortzetten in de Bethelkerk: Berfloplein 18 in Hengelo.
De start is op woensdagavond 23 september van 19.30 tot 21.30 uur. De cursus zal bestaan uit
8 bijeenkomsten; steeds op de verdere woensdagavonden. De afsluiting is op 18 november.
Mocht je belangstelling hebben, meld je aan bij:
Marijke Besteman. (cursusleider) marijkebesteman@home.nl of: 06 21283140

SAM’S KLEDINGACTIE OP 10 OKTOBER
Op zaterdag 10 oktober kunt u uw zakken inleveren op het kerkplein aan de Jozef Haydnlaan, de parkeerplaats aan de Staringstraat en bij de Bethelkerk.

BEZINNING:

Het kan beginnen waar twee of drie mensen mogen thuiskomen bij elkaar;

zich veilig voelen en geborgen in de ruimte van begrip en verbondenheid.

Waar twee of drie klankbord willen zijn van elkaars onmacht en ontmoediging,

waar ze mogen uitspreken wat ze nergens kwijt kunnen.

Waar twee of drie elkaar gaan dragen in het leven,

wetend van de broosheid en de gebrokenheid
die bij de ene net zo leeft als bij de andere.
Waar twee of drie dan samenkomen in dezelfde geest

en bij mekaar dezelfde droom gaan wakker houden, ligt de toekomst open.

Gedragen, wordt men uitgedaagd en bekwaam gemaakt

om weer op weg te gaan naar een nieuwe morgen.

Waar twee of drie zo samenzijn,

is het Leven niet meer tegen te houden