Artikelen Weekendbrief

EXTRA NIEUWSBERICHT GELOOFSGEMEENSCHAP RAEX-MT

NIEUWE NAAM:

Heilige Franciscus van Assisi

LAATSTE NIEUWS RONDOM COVID-19

Nieuwsbrief Franciscus 2021-09

Aanmelden: 

  • U kunt zich vanaf 7 dagen voor de viering opgeven via meevieren.nl
  • Vrijdags vóór de viering kan men tussen 9.30 -11.30 uur het secretariaat bellen:074 291 30 09, om af te zeggen of eventueel nog om op te geven. Het kan zijn dat U dan op de wachtlijst komt, omdat er maar 30 personen aanwezig mogen zijn.
MONDKAPJES IN ONZE KERKGEBOUWEN
Beste parochianen,

Op woensdag 30 september is besloten om in publieke ruimtes mondkapjes te dragen. Parochie De Goede Herder sluit zich hierbij aan. Het pastorale team en bestuur vraagt u dan ook vriendelijk en dringend om bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen, en ook zo dat uw neus bedekt is. Als u op uw plaats zit, kunt u deze af doen.

Bij eventuele communiegang hoeft u geen mondkapje te dragen, daarbij moet iedereen zich wel aan de 1,5 meter regel en de hygiëneregels houden.

Wij doen er alles aan om samen te kunnen blijven vieren in onze kerken. Wij hopen  dat u dat ook doet en wij op deze manier een eventuele sluiting van kerken voor kunnen blijven.

Pastoraal team en bestuur Parochie De Goede Herder

BEREIKBAARHEID VAN HET SECRETARIAAT BERFLOPLEIN 18
Het secretariaat is deze maand nog gesloten. Voorlopig zijn we voor minder dringende zaken, alleen via de e-mailadressen van beide geloofsgemeenschappen te bereiken: secretariaat@raphael-exodus.nl of info@moederteresakerk.nl
Bij overlijden of voor dringende zaken RAEX/MT: 06-571 192 53.
Bij pastorale nood of ziekenzalving bel 06-23254488, het noodnummer van het pastoraal team.

BEZINNING:

Het kan beginnen waar twee of drie mensen mogen thuiskomen bij elkaar;

zich veilig voelen en geborgen in de ruimte van begrip en verbondenheid.

Waar twee of drie klankbord willen zijn van elkaars onmacht en ontmoediging,

waar ze mogen uitspreken wat ze nergens kwijt kunnen.

Waar twee of drie elkaar gaan dragen in het leven,

wetend van de broosheid en de gebrokenheid
die bij de ene net zo leeft als bij de andere.
Waar twee of drie dan samenkomen in dezelfde geest

en bij mekaar dezelfde droom gaan wakker houden, ligt de toekomst open.

Gedragen, wordt men uitgedaagd en bekwaam gemaakt

om weer op weg te gaan naar een nieuwe morgen.

Waar twee of drie zo samenzijn,

is het Leven niet meer tegen te houden