Onze geloofsgemeenschap Raphael-Exodus wordt gevormd door een groot aantal gelovigen, voornamelijk afkomstig uit de wijken Klein Driene en Groot Driene in Hengelo Voor deze mensen, maar ook voor hen die buiten dit gebied woonachtig zijn en oprecht interesse hebben in onze gemeenschap is deze website bedoeld.

De geloofsgemeenschap Raphaël-Exodus is samengegaan met de geloofsgemeenschap Moeder Teresa. We zijn  verhuisd naar de Franciscuskerk (voorheen Bethelkerk) aan het Berfloplein. In het najaar van 2021 komt er een nieuwe website en een nieuw e-mailadres. Wilt u informatie over vieringen bel 074-2913009 of kijk op de site meevieren.nl

Ook voor andere zaken kunt u  074-2913009 bellen of mailen naar secretariaat@raphael-exodus.nl.

Deze website geeft informatie over de vele activiteiten die er zich binnen de geloofsgemeenschap afspelen.
Ook zult U de namen en adressen aantreffen van onze pastores en van de vrijwilligers en vrijwilligsters die op alle terreinen binnen onze gemeenschap werkzaam zijn.
U zult merken dat het aantal actieve mensen zeer groot is. Gelukkig maar, want dat leidt er toe dat onze Raphael-Exodus een levende gemeenschap kan zijn en blijven. Een gemeenschap bovendien waar je graag een deel van wilt zijn.

Toch zullen we in de toekomst, nog meer dan nu het geval is, een beroep moeten doen op heel veel parochianen. Daarom wil deze site ook een uitnodiging aan U zijn.
Bekijk de afbeeldingen, en leest de tekst op deze site nog eens rustig door. Misschien treft U er iets in aan waarvan U zegt: “Ja, daar doe ik ook aan mee!”

Kom gerust, U bent van harte welkom.