NAW secretariaat

Pastoraal Centrum                  Mozartlaan 139a 7557 DN Hengelo tel:074-2917900

Aandachtspastor                     Hélène van den Bemt,

Secretariaat  open:                  dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12 uur

Bij ziekenhuisopname            Doorgeven aan secretariaat.

Kerkbijdrage:                           Postgiro: NL34 INGB 0000 9944 34  of  bankrek:NL85 RABO 0327 5171 82

Weekendbrief:                         Kopij inzenden 10 dagen voor verschijnen

E-mail:                                       raphex@hetnet.nl

Website                                      http://www.raphael-exodus.nl

Bereikbaarheid:                       dinsdag t/m vrijdag van 9.30 -12-uur tel: 2917900

Andere tijden tel:                    06-27360956. Daar wordt u verder geholpen.