Artikelen Weekendbrief

OVERLEDEN

Op maandag 8 okt. is Theo Olbertz overleden. Hij is 85 jaar geworden. Zondag 14 okt. werd hij herdacht in de Avondwake. Op 15 oktober vond de uitvaartdienst plaats in onze kerk en aansluitend was de begrafenis op het kerkhof aan de Deurningerstraat.

Bidden wij voor hem en voor diegenen die hem moeten missen.

 

27 OKTOBER 18.30 UUR MARIAVIERING

Omdat oktober Rozenkransmaand is, willen we deze keer in een meditatieve viering de geheimen van de rozenkrans overdenken. We luisteren naar overwegingen van de blijde, droevige en glorievolle geheimen. Na elke tekst volgt een stilte en een bijpassend lied.

We merken dat een groeiend aantal mensen deze eigentijdse vieringen waardeert. Daarom welkom op zaterdag 27 oktober om 18.30 uur in onze kerk.

 

2 NOVEMBER 19.00 UUR GEDACHTENISVIERING ALLERZIELEN.

Allerzielen roept bij ieder van ons verschillende gedachten en herinneringen op. Samen willen we in deze gedachtenisviering stilstaan bij al onze dierbare overledenen.

Als gemeenschap gedenken we in het bijzonder de overledenen die in het afgelopen jaar vanuit onze geloofsgemeenschap naar hun laatste rustplaats zijn begeleid. We noemen hun naam en ontsteken voor ieder van hen het licht.

Wij nodigen U allen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Na afloop kan de familie de kaars mee naar huis nemen. Tevens is er na de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken en om wat na te praten.

Werkgroep Avondwake/Uitvaart.

 

NIEUWSBRIEF OOK OP DE MAIL, MINDER PAPIER EN EEN GROTER BEREIK

Wilt u onze nieuwsbrief per mail ontvangen stuur dan een mailtje naar secretariaat@raphaelexodus.nl onder vermelding van ‘Nieuwsbrief’ met uw naam en uw e-mailadres.

 

 

WEEKENDBRIEF WORDT NIEUWSBRIEF !!!!!!!

Om iedereen volledig te informeren verschijnt de Nieuwsbrief steeds als er een viering in ’t Swafert is of als er iets bijzonders te melden is. Dus in ieder geval in het eerste en derde weekend van de maand.

Houdt hier rekening mee bij het doorgeven van informatie en het opgeven van intenties. Deze informatie moet 10 dagen voor verschijnen binnen zijn.

 

OVERLEDEN

Zaterdag 4 augustus is Marietje Mulder-Bos overleden. Zij is 98 jaar oud geworden. Zaterdag 11 augustus was in onze kerk de uitvaartviering en aansluitend de crematieplechtigheid in het crematorium in Borne.

Woensdag 8 augustus is Theo Jansman overleden. Hij is 87 jaar geworden en was gehuwd met Mien Jansman-Pronk. Op dinsdag 14 augustus was de uitvaartviering in onze kerk, waarna hij begraven is op het kerkhof aan de Deurningerstraat.

Bidden we voor hen en voor diegene die hen moeten missen,

 

TAIZÉVIERING VREDESWEEK 15 SEPTEMBER 18.30 UUR

In deze gebedsdienst met als thema ‘GENERATIES VOOR VREDE’ zingen we samen met het EXRA-KOOR liederen uit Taizé. We laten ons inspireren door de tekst uit het evangelie van Marcus “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!”. Je kunt er voor kiezen om te geloven, ook al heb je twijfel. Alles is mogelijk, voor wie gelooft.

Mensen als Mandela en Gandhi en ook Martin Luther King Jr. blijven ons inspireren evenals de generaties voor ons, die massaal demonstreerden tegen de oorlog in Vietnam en tegen de waanzin van de kernwapen-wedloop. Allemaal mannen en vrouwen die de vredesbeweging gestalte gaven. Op onze beurt moeten wij en de generaties na ons opnieuw richting geven aan de weg naar vrede. Hoe gaan we verder? Wat dragen wij bij?