Artikelen Weekendbrief

WEEKENDBRIEF WORDT NIEUWSBRIEF !!!!!!!

Om iedereen volledig te informeren verschijnt de Nieuwsbrief steeds als er een viering in ’t Swafert is of als er iets bijzonders te melden is. Dus in ieder geval in het eerste en derde weekend van de maand.

Houdt hier rekening mee bij het doorgeven van informatie en het opgeven van intenties. Deze informatie moet 10 dagen voor verschijnen binnen zijn.

 

OVERLEDEN

Zaterdag 4 augustus is Marietje Mulder-Bos overleden. Zij is 98 jaar oud geworden. Zaterdag 11 augustus was in onze kerk de uitvaartviering en aansluitend de crematieplechtigheid in het crematorium in Borne.

Woensdag 8 augustus is Theo Jansman overleden. Hij is 87 jaar geworden en was gehuwd met Mien Jansman-Pronk. Op dinsdag 14 augustus was de uitvaartviering in onze kerk, waarna hij begraven is op het kerkhof aan de Deurningerstraat.

Bidden we voor hen en voor diegene die hen moeten missen,

 

TAIZÉVIERING VREDESWEEK 15 SEPTEMBER 18.30 UUR

In deze gebedsdienst met als thema ‘GENERATIES VOOR VREDE’ zingen we samen met het EXRA-KOOR liederen uit Taizé. We laten ons inspireren door de tekst uit het evangelie van Marcus “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!”. Je kunt er voor kiezen om te geloven, ook al heb je twijfel. Alles is mogelijk, voor wie gelooft.

Mensen als Mandela en Gandhi en ook Martin Luther King Jr. blijven ons inspireren evenals de generaties voor ons, die massaal demonstreerden tegen de oorlog in Vietnam en tegen de waanzin van de kernwapen-wedloop. Allemaal mannen en vrouwen die de vredesbeweging gestalte gaven. Op onze beurt moeten wij en de generaties na ons opnieuw richting geven aan de weg naar vrede. Hoe gaan we verder? Wat dragen wij bij?